Debatt och insändare

(V)i vill ha en vård utan privata vinstintressen


Vi i vänsterpartiet anser att de gemensamma skattepengarna ska gå till välfärden. De ska gå till mer personal i form av fler undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter osv. Nedskärningar leder till sämre vård. Det leder dessutom till en högre arbetsbelastning för de som arbetar inom vården. Vilket i sin tur leder till fler sjukskrivningar. Det blir helt enkelt en ond spiral.

Pengar som idag går till dyr marknadsföring skulle i stället kunna gå till fler anställda med bättre löner och schystare arbetsvillkor. Är det inte ganska märkligt att vinstpengarna försvinner ut ur landet. Vi som är medborgare betalar företagen pengar, men vi får inte ta del av vinsten. Vinsten är alltid privat, men skulderna är alltid gemensamma. Felet med dagens aktiebolag är att de har vinsten som huvudintresse- inte kvalitet! Vi är för alternativ i form av kooperativ, stiftelser och småföretag med kvalitet som högsta intresse.

Idag konkurrerar de stora riskkapitalbolagen ut de mindre företagen som har som mål att ta över minst 50 procent av all vård i Sverige. Det kallar inte jag för valfrihet. Valfrihet för mig är istället att brukaren får välja om när de vill ha dusch, morgonhjälp, kvällshjälp. Om de vill ha en promenad varje dag. Vi vill också se en kompetenshöjning av personalen fler utbildade undersköterskor. Högre löner. Det är orimligt låga löner för undersköterskor idag- de förtjänar mer! För att locka unga människor till att arbeta inom vården måste man höja statusen. Det gör man inte genom att sänka lönerna och öka arbetsbelastningen. Snarare tvärtom!

I vänsterpartiets budget för 2014 föreslår vi 3 miljarder till den offentliga omsorgen. Det skulle innebära 7500 fler tjänster inom äldreomsorgen. Detta skulle betyda självbestämmande och verklig valfrihet för våra äldre.

Mikael Kalin, Vice ordförande för Vänsterpartiet i Jönköping samt distriktsstyrelseledamot för Vänsterpartiet i Jönköpings Län

Dela den här sidan:

Kopiera länk