Debatt och insändare

Råd till de borgerliga: läsa mera skönlitteratur!

Det är verkligen trist att ta del av den borgerliga sidans syn på barnfattigdom. Den demonstrerades vid senaste kommunfullmäktigesammanträdet i Värnamo.

I vår motion yrkar vi på att kommunen ska ha klara regler för hur man ska möta barnfattigdomen i skolvardagen. Och vi vill att en gång om året ska kommunen arrangera en studiedag för all skolpersonal där man har barnfattigdom som tema.

Vi vill alltså att kunskapen om barnfattigdom bland alla dem som jobbar med barnen ska öka.

Förslaget avslogs av de borgerliga politikerna.

Det är ett nedslående dokument som barn- och utbildningsförvaltningen presenterar med anledning av motionen.

”En studiedag kring elevsociala frågor kan anordnas om behov finns”, heter det.

Att behovet finns är ju uppenbart. Men om vi inte fattar beslut om att sådana studiedagar ska genomföras varje år, så blir det inga. Det har det ju inte blivit hittills trots att behovet finns.

Vad vi är ute efter är ett kontinuerligt och målinriktat arbete med åtgärder för att stödja de barn och ungdomar som är mest utsatta. Vi vill att det kravet ska tas på allvar.

Ojämlikheten har ökat kraftigt under senare år. Det drabbar barnen allra hårdast.

Jag lyssnade på författarinnan Susanna Alakoski på teve häromdagen. Hon kom som liten till Sverige från Finland. Hon vet precis vad barnfattigdom är. En stor del av hennes författarskap handlar om det.

”En känsla av skam alstras av fattigdom”, berättade hon.

Hon hävdade att medelklassen viftar bort angelägenheten i den svåra frågan om fattigdom.

Hon pekade på det individuella lidandet. Hon har lidit här som invandrarbarn i Sverige.

”Jag vet att jag inte är ensam”, sa hon. ”Inte då, och inte nu.”

Även författarinnan Eija Hetekivi Olsson, nominerad till Augustpriset för sin roman ”Ingenbarnsland”, skriver om eländet för ett invandrarbarn i Sverige.

Varför blundar den borgerliga sidan för de fattiga barnens situation? De borgerliga ledamöterna borde läsa mera skönlitteratur så kanske de fattar bättre beslut.

Svante Olson 

Värnamo

Kopiera länk