Debatt och insändare

Lönebidrag

Värnamo kommun har 2665 anställda. Av dem är 28 anställda med lönebidrag. De lönebidragsanställda utgör således 0,01 procent av de anställda. Det anser jag är en skamligt låg siffra.

När jag tog upp den här frågan vid senaste kommunfullmäktigesammanträdet tycktes kommunalrådet Hans-Göran Johansson, C, vara ganska nöjd med situationen.

Några drastiska åtgärder för att snabbt öka antalet lönebidragsanställningar är inte aktuella.

Ändå tycker man att kommuner och landsting borde vara på alerten när det gäller denna viktiga samhällsfråga. Men det är de inte. Privata företag är mycket bättre på att ta tillvara kompetensen hos personer med olika funktionsnedsättningar.

Och i senaste numret av tidningen Föräldrakraft citeras Henrik Dider, personalchef i hotellkedjan Scandic Hotels: ”Ett föredöme bland våra lokala chefer är Kåre Johansson i Värnamo.

Jag ringde upp Kåre Johansson för att höra hur han ser på den här saken.

Han berättade om när han tog emot en rullstolsburen ung kvinna som frågade efter praktikjobb. Först tänkte han: det går inte. Men han ändrade sig snabbt. Javisst, svarade han.

Det blev en ganska lång praktik. Det gick utmärkt.

Han menar att det är viktigt att företagare tar sitt sociala ansvar. Det ger inte minst marknadsfördelar i framtiden. Och han menar att det måste gälla även en kommun.

Jag har även talat med Britt Gunnarsson, länsordförande i DHR.

”Kommuner och landsting är väldigt dåliga på att ordna fram jobb till personer med funktionsnedsättningar”, säger hon. ”Så har det var i alla år.”

Hon har svårt att förstå kommunernas ointresse för den här frågan.

”Kan man få in kommuninvånare i arbetslivet så vore väl det väldigt bra”, menar hon. ”Det finns hjälpmedel som gör att personer med funktionsnedsättningar kan jobba med i stort sett allt”.

Det enda som krävs är lite vilja från kommunen.

Sätt upp ett mål. Jag tycker att Värnamo kommun som första mål ska ha att gå från 0,01 procent anställda med lönebidrag till 1 procent.

Det är inte mycket, men det är i alla fall något.

Kopiera länk