artikel

Utöka friskvårdsbidraget

Friskvårdsbidraget innebär en frihet för personalen att kunna träna på en anläggning som passar just deras behov och där landstinget står för en viss del av kostnaden. Den friheten stimulerar motivationen för att skapa en sundare livsstil. Forskning visar att varje satsad krona på friskvård ger fyra tillbaka. Detta eftersom en sundare personal faktiskt är mindre sjuk. Landstinget i Jönköpings län delar idag enbart ut 500 kr i friskvårdsbidrag. Det är en väldigt låg siffra i jämförelse med många företag och kommuner som ofta erbjuder friskvårdsbidrag på mellan 1000 och 1500 kr. Andra landsting i vår närhet har insett att friskvård inte bara handlar om en god personalpolitik utan också om att det har en positiv ekonomisk effekt. Landstinget i Östergötland delar exempelvis ut 1500 kr i friskvårdsbidrag och Landstinget i Kalmar län erbjuder 1800 kr.

Därför yrkar vi:

att Landstinget i Jönköpings län justerar upp friskvårdsbidraget från 500kr till 1700kr/år

att förändringen justeras in i friskvårdspolicyn.

 

 

Per-Olof Blad                                                                                      Mikael Ekvall

 

 

 

 

Inga Jonasson

Kopiera länk