Tystnad om handlingsplanen för psykiatrin.

 

För två år sedan redovisades handlingsplanen för psykiatrin i länet – ”Ett föredöme inom svensk psykiatri”. Den hade med rätta en hög ambitionsnivå med högt satta mål. 14 olika åtgärdsområden föreslogs i planen och dessa åtgärder skulle vara genomförda under åren 2011-12.

 

Vänsterpartiet har i motioner och interpellationer gång på gång pekat på viktiga utvecklingsområden inom psykiatrin. Områden där behoven är stora och brådskande. Stärkt äldrepsykiatri, översyn av öppenvårdsteamen, mellanvårdsformer som fontänhus och vårdprogram inom neuropsykiatrin.

I svaren på motionerna hänvisar majoriteten genomgående till utvecklingsplanen för psykiatri.

Det oroar att så lite hittills redovisats av åtgärder kopplade till planen. Istället nås vi ständigt av uppgifter om bemanningsproblem, ansträngd arbetsmiljö och sämre tillgänglighet för patienter.

Ätträningsenheten i Jönköpings sjukvårdsområde, är ett exempel. Där tycks verksamheten vara lagd i malpåse. Det är ytterst oroande att en så viktig verksamhet inte fungerar!

 

Hur går med arbetet att tillskapa behandlingsmöjligheter för människor som drabbats av posttraumatiskt stressyndrom?

På vilket sätt åtgärdas behoven av hälsofrämjande insatser för människor med psykiatriska diagnoser?

Vad händer med ätträningsverksamheten?

Hur arbetas det med bemanningsproblematiken inom psykiatrin?

När kommer en samlad redovisning av arbetet med utvecklingsplanen för psykiatrin till fullmäktige?

 

Ja, frågorna blir många när utvecklingsprogrammet dras i långbänk.

 

Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiets Landstingsgrupp