Behandlingsresor till Regionsjukhuset i Linköping.

 

Regionsjukhuset i Linköping tar i mot många patienter från landstingen i Östergötland, Kalmar och Jönköpings län för specialist behandling.

Det kan för patienten bli många och långa resor för behandling.

Till exempel kan en gynekologisk strålnings behandling bestå av 35 behandlingar.

För patienterna från Jönköpings läns landsting uppstår det ett ”onödigt” problem med rese ersättningar, då det vid varje tillfälle skall fyllas i ett formulär.

Både patienten liksom personalen blir irriterade över detta gamla förfaringssätt.

Kalmar och Östergötlands landsting har modernare system.

 

Min fråga är:

Har frågan om att införa ett nyare förbättrat system diskuterats, som är till gagn både för patienten som till personalen, och kanske även minska på pappers administration.

 

 

Huskvarna 13 september 2012.

 

 

Per-Olof Bladh

Vänsterpartiet.