Genmäle på Malin Olssons inlägg den 5/9 2012.

 

 

Mansrådgivningen – förebyggande och behandlande verksamhet.

 

Det är beklämmande och förvånande att landstingsledamoten Malin Olsson (M) inte har bättre kunskaper om landstingets verksamhet och uppgifter. Hon raljerar i artikeln med att landstinget vill stödja Mansrådgivningen, vars syfte är att minska våldet mot kvinnor. Där ges samtal och rådgivning till män som frivilligt söker hjälp för sin aggressivitet. Det är inte, som Malin tycks tro bara straffade män som kommer dit. Många söker hjälp för sin ilska/aggressivitet innan det gått så långt som till domstolen.

På en mängd områden ger vården råd och stöd till människor i svåra livssituationer, ofta kopplade till psykosocial problematik och störda relationer.  Familjecentraler, ungdomsmottagningar psykosociala team är goda exempel på detta. I grunden handlar det  om att gå till botten med problem och relationsstörningar, inte sällan grundlagda i tidig barndom. Att principiellt utesluta just våldsamma män ur sådan verksamhet vittnar om grumliga syften.

 

Våldet i nära relationer är fruktansvärt för de drabbade, men det är också ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem. I Sverige anmäls nära 30 000 fall av kvinnomisshandel årligen och runt 17 kvinnor mördas. Självklart skall landstinget tillsammans med kommunerna engagera sig i denna fråga, på alla plan och med alla medel. Mansrådgivningen är visserligen bara en pusselbit, lämplig för de män som frivilligt söker sig dit, men tillsamman med en mängd andra insatser måste vi våga tro på att detta våld skall få ett slut.

 

Malin Olsson borde också inse att hälso- och sjukvården avlastas om färre människor utsätts för våld i nära relationer. För varje man som slutar slå, sparas därför både stora pengar och mycket lidande. Det handlar om att ha en helhetssyn både på kort och lång sikt. Jag är glad för att Jönköpings läns landsting med stor majoritet valt att ge bidrag också till Mansrådgivningen.

 

Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiets landstingsgrupp