I en debattartikel, införd den 4/9, går landstingets båda moderata ledargestalter till angrepp på Vänsterpartiets arbete i landstingspolitiken. Deras inlägg är såväl okunnigt som arrogant. Arrogant – inte i första hand mot Vänsterpartiet, det kan vi ta, utan mot alla de medborgare i vårt län som fått känna av alliansregeringens politik inpå bara huden. Jansson/ Hytting säger:

”Vänsterpartiet vill höja skatten för att genomföra reformer som ingen efterfrågar och är emot det mesta”. Det är ett uttalande som tydligt avslöjar syrebristen i den bubbla som Hytting/Jansson befinner sig i, mycket långt ifrån den verklighet där sjuka, funktionsnedsatta och arbetslösa befinner sig! Den moderatstyrda politiken har inneburit stora skattelättnader för dem som har jobb, är friska och har goda inkomster. En genomsnittlig inkomsttagare har fått skattesänkningar på närmare 1 500 kronor/månad. Vad Jansson/Hytting själva tjänat på sin politik vet jag inte, bara att det är betydligt mycket mer än så, och att arbetslösa och sjuka får stå för fiolerna när notan nu skall betalas. Den som är sjuk, funktionsnedsatt, pensionär eller arbetslös har inte fått del av skattesänkningarna, de har bara ”fått” Jansson/Hyttings avgiftshöjningar – höjda gränser i högkostnadskydden för vård, läkemedel och sjukresor. Dessutom drabbas de av borgarnas försämringar när det gäller hjälpmedel och sjukresor. Det är en skamlig och omvänd Robin Hood politik.

Att moderater inte vill ha skattehöjningar är inte något nytt, men att de inte ens ser problemen eller behoven hos drabbade människor, det är upprörande! Vänsterpartiet har för att något mildra effekterna av den förda allianspolitiken föreslagit ett samlat högkostnadskydd på en rimlig nivå och avvisat de försämringar av sjukresor som genomförts. En skattehöjning på 20 öre (motsvarande 45 kronor för en genomsnittlig inkomsttagare) skulle göra detta möjligt tillsammans med en rad andra förbättringsförslag som vi lagt. Sammantaget ett sätt att vända på kuttingen och styra över resurser till dem som bäst behöver dem. Det stavas solidaritet och rättvisa!

 

Debattartikeln förmedlar en förenklad och okunnig bild av Vänsterpartiets arbete i Landstinget. Vi talar tydligt om vad vi vill med vår politik. Under mandatperioden har vi förutom finansierade och genomarbetade förslag till flerårsplan och budget, hittills under mandatperioden lämnat 16 motioner med förslag till förbättringar inom en mängd olika områden.  Vad vi i grunden kritiserar är alliansens oansvariga experiment med privatiseringar av välfungerande verksamhet, att privata vinster dränerar välfärden och att avgiftshöjningar och omfördelningar skapar allt djupare klyftor i samhället. De som drabbats knackar på bubblan och säger: Kom ut!

 

Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiets Landstingsgrupp