I april lyfte Vänsterpartiet upp frågan om mansrådgivningens framtid genom en interpellation i Landstingsfullmäktige. Mansrådgivningen har funnits i Jönköping sedan drygt ett år och vänt sig till boende i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. Verksamheten syftar till att minska våldet mot kvinnor och barn genom att erbjuda män behandling, få kontakt med män som utövar våld i nära relationer och att öka kunskapen om män som utövar våld i nära relationer. Ett mycket viktigt förebyggande och konstruktivt arbetssätt, som också varit mycket efterfrågat av de män som utövar våld eller befinner sig i riskzonen för att göra det!  Vänsterpartiet ville få landstingsmajoritetens inställning till frågan klargjord då (V) ansåg att verksamheten borde permanentas och utökas så boende i alla kommuner i länet får tillgång till denna hjälp. Responsen från landstingsmajoriteten var mycket positiv! De utlovade att verksamheten skall få fortsätta och nå fler kommuner, ett mycket välkommet besked! Men under landstingsdebatten förfäktades även åsikter med helt motsatt uppfattning och dessa kommer åter fram i Jönköpings Posten och Smålandstidningarna den 20/8. Det är moderaten Malin Olsson, landstingsledamot och vice ordförande i Roks (riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) som står för mycket besynnerliga uppfattningar. Istället för att uppskatta att en behandling finns som hjälper män att bli av med ett aggressivt beteende och sluta slå, misstänkliggörs de män som söker hjälp. Enligt Olsson är det förvärrande med behandling av männen som slår och dessutom ett sätt för männen att slå blå dunster i ögonen på myndigheter. Några förslag på vad som bör göras istället har hon inte…

Vill vi komma tillsätta med våldet i nära relationer så måste män som slår få hjälp att ändra sitt beteende. Det är en skam att så många kvinnor misshandlas och dödas i vårt land och i världen varje år, och det måste få ett slut! Självklart skall kvinnorna få skydd och Vänsterpartiet anser att det skall ligga på varje kommuns ansvar att så sker. Det skall inte hänga på enbart ideella krafter, som ju kan variera mycket över tid, när det gäller livsviktig verksamhet. Detta står inte på något sätt i motsättning till en mansrådgivning.  Att ge hjälp och stöd till männen som misshandlar förutsätter dock att man inte betraktar dem som för evigt onda. Mansrådgivningen visar att det finns vägar till förändring och möjlighet att bryta med farliga mönster. Det är bra att verksamheten fortsätter – bara så kan vi få mer kunskap och insikter om vad som gör nytta i arbetet med att minska våldet i nära relationer!

Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiets Landstingsgrupp