Under sommaren har en debatt angående vegetariska dagar/köttfria dagar pågått i Jönköpings Posten. Nu senast den 15/8 genom ett inlägg från Kerstin Klasson (MP). I debatten har hänvisats till den motion som Vänsterpartiet lämnat till Landstinget om att införa en vegetarisk dag i veckan inom Landstingets verksamheter. Motionen debatterades på Landstingets fullmäktigemöte i juni och avslogs då – sorgligt nog även av ledamöterna i MP.

Det finns en rad goda skäl att införa en vegetarisk dag. Det viktigaste är givetvis att det är ett enkelt sätt att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser som påverkar klimatet på vår jord negativt. FN,s livsmedels- och jordbruksorganisation har slagit fast att djurhållningen står för närmare 20% av världens samlade utsläpp av växthusgaser.

I stort sett varje dag får vi rapporter om vad som redan händer till följd av klimatförändringarna. Översvämningar i Sverige, torka och skogsbränder vid medelhavet, öknar som breder ut sig och nya smittor som får fäste. Och detta är bara början om vi inte på allvar ändrar vår livsstil. Att äta vegetariskt en dag i veckan är verkligen ingen större uppoffring – tvärtom! Vi vet att det myckna köttätandet leder till hälsoproblem inte bara för jorden utan också för den enskilda människan. Trots det äter svensken idag 20 % mer kött än för tio år sen.  Vegetariska dagar har infört på flera håll i världen och i landet och genom att bifalla (V),s motion hade Landstinget i Jönköpings län kunnat visa sig som en föregångare och ett gott exempel både när det gäller hälsa och miljö.  Det är lite komiskt men än mer beklämmande att man även i denna fråga lyckas ta fram ”valfriheten” som ett argument som står över allt annat. När (MP) krumbuktar om att man kan sätta det vegetariska alternativet överst på menyn så är det ett försök att rädda ansiktet – men det räddar inte världen! Vill vi hjälpa till att rädda världen är det inte valfriheten som skall stå överst på menyn – utan solidariteten och överlevnaden!

 

Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiets Landstingsgrupp