Satsa på undersköterskorna!

Alla yrkesgrupper i vården behöver fortlöpande kompetensutveckling för att kunna ge vård av högsta kvalitet. Under senare år har antalet undersköterskor inom Landstinget i Jönköpings län stadigt minskat. Trots upprepade försäkringar från olika landstingsledningar under åren har minskningen fortsatt och stegrats. Undersköterskor och skötare är yrkesgrupper som haft och har en viktig roll i vården. De står för det så centrala patientnära omvårdnadsarbetet. Trots detta har antalet årsarbetare sjunkit från 1 888 årsarbetare år 2002 till 1 571 årsarbetare 2011. En minskning med hela 16,8%. Vi menar att det är hög tid att satsa på kompetensutveckling, att stärka och utveckla yrkesrollen för undersköterskor och skötare. Det behövs inte minst med tanke på den generationsväxling inom dessa yrkesgrupper som pågår. En utbildningssatsning möjliggör också att undersköterskor kan komma att arbeta inom nya områden i vården. Det sker en stark utveckling inom diagnostik, operation och akutsjukvård där det finns behov vidareutbildning.

För att göra dessa yrken attraktiva för unga människor krävs nysatsningar och tydliga möjligheter till kvalificerade vidareutbildningar och en stärkt yrkesroll.

Med anledning av ovanstående

föreslås Landstingsfullmäktige besluta

att behovet av utbildnings- kompetensutvecklings- samt övriga utbildningsinsatser för undersköterskor/skötare i Landstinget i Jönköpings län inventeras

att en genomlysning av framtida nya yrkesområden och uppgifter för undersköterskor/skötare genomförs

att resultaten av ovanstående insatser redovisas till fullmäktige, och finns med som underlag för satsningar inom detta område, vid kommande budgetprocess.

 

Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiets Landstingsgrupp