Vilket ansvar tar Landstingsmajoriteten för Bra Livs vårdcentraler och deras patienter?

Bra Livs Vårdcentraler blöder. Redan förra året tog Vänsterpartiet upp problemen som hopade sig på välfungerande, framgångsrika vårdcentraler som Habo och Gränna Vårdcentraler. Eftersom läkare rekryterats till privata, centralt belägna vårdcentraler i Jönköping/Huskvarna, tvingades vårdcentralerna i ytterområden att anlita dyra hyrläkare. Detta ledde till underskott och det är inte bara ovan nämnda vårdcentraler som drabbats, under året som gått har problemen blivit än mer omfattande. När det gäller de extra kostnader som hyrläkare innebär så är det något som vårdcentralerna har svårt att själva råda över. Vetlanda, Tranås och Mullsjö är andra exempel på vårdcentraler som har stora underskott. Det är faktiskt så att en stor majoritet av Bra Livs vårdcentraler nu har ett underskott att kämpa med.

Tyvärr verkar det nyss införda systemet med att få ersättningar baserat på diagnossättning ytterligare bli till nackdel för Bra Liv. Den undersökning som Primärvårdens FoU enhet gjort, som publicerades nu i vår, visar att det nya systemet ACG (Adjusted Clinical Groups) kan manipuleras. Istället för att fånga det verkliga resursbehovet hos en patient gäller det att sätta så många diagnoser som möjligt. Hur medvetet detta sker eller i vilken omfattning, är delar som måste följas mycket noga. Det krävs en ingående uppföljning och kanske också förändringar av systemet med ACG för att  trygga att utfallet blir rättvisande.  En annan utmaning som Bra Liv står inför är anpassningar till att hemsjukvården går över till kommunerna vid årsskiftet. Bra Liv vill stå för omtanke, helhet och kvalitet och har ett brett spektra av kompetenser som arbetar i team för patienterna – det är en verksamhet som är själva navet i vården och folkhälsoarbetet i länet.

Kan majoriteten lova att inga vårdcentraler inom Bra liv kommer att läggas ner eller säljas ut, till följd av de ekonomiska problem som uppkommit på grund av att man varit nödgad att använda hyrläkare?

Hur ser ni på de brister som redan nu uppmärksammats när det gäller att fördela resurser efter ett diagnosrelaterat system? Kommer systemet att förändras för att bli mer rättvisande?

Hur skall ACG följas upp och utvärderas?

 

Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiets Landstingsgrupp