Fria preventivmedel – förebyggande hälso- och sjukvård.

Frågan om hur oönskade graviditeter skall kunna undvikas är ständigt aktuell. Under våren har Landstingsfullmäktige behandlat en motion med olika förslag som riktade in sig på kvinnor som genomgått en eller flera aborter.  Dessa förslag avvisades av fullmäktige då det i arbetet med motionen visade sig att det görs en rad åtgärder i enlighet med den Handlingsplan för sexuell hälsa som numera finns i landstinget i Jönköpings län. Det som måste vara utgångspunkten är naturligtvis att stödja kvinnor så att det aldrig uppstår någon oönskad graviditet. Det är alltid traumatiskt att genomgå en abort.

För att undvika oönskade graviditeter bör gratis preventivmedel erbjudas alla kvinnor upp till 25 års ålder. Detta vore en framgångsfaktor i det förebyggande arbetet som även professionen förordar.

 

Med anledning av ovanstående föreslås

Landstingsfullmäktige besluta

 

att Landstinget i Jönköpings län undersöker möjligheten att erbjuda alla kvinnor fria preventivmedel upp till 25 års ålder.

Per-Olof Bladh

Vänsterpartiet