Moderata ungdomsförbund har tagit fram kanske årets märkligaste dokument -> 100 idéer för fler jobb. Rapporten ingår i den besynnerliga kampanjen Vi jobbar på det – och aldrig har en politisk kampanj haft ett mer passande namn. För det är en bit kvar.

Alliansfritt har tagit friheten att sammanfattat MUF:s 10 kanske mest nytänkande förslag för att skapa fler jobb i Sverige:

  1. Slopa kraven på bibliotek i alla skolor – frigör kraften i entreprenören som kan få kidsen att lägga månadspengen på privatbibliotek.
  2. Konkurrensutsätt CSN – för att fler handläggare ger dyrare lån och fler jobb.
  3. Externa examinatorer – om alla får högre och/eller lägre betyg får fler jobb.
  4. Slopade parkeringsnormer – parkeringsplatser är en jobbförgörare – tydligen.
  5. Flytta på mobbaren – folk som inte blir mobbade blir anställningsbara.
  6. Slopa statliga monopol – skrotat Systembolag ger fler spritsäljarjobb och fler avvänjningkliniker.
  7. Slopa närvarokrav – oklart vilka det är som inte ska behöva infinna sig, men jobb ger det.
  8. Lättare att bo, jobba och plugga utomlands – Svenska jobb är svenska även om de råkar befinna sig utomlands.
  9. Gör det lättare att få extrajobb – Hur ska vi få fler jobb? Genom att göra det lättare att få jobb.
  10. RUT-avdrag – finns redan men när man ska fylla upp en lista med 100 punkter kan man inte bry sig om sådana detaljer.

Det vi från Vänsterpartiet frågar oss är, hur ska detta skapa mer arbeten? Det enda man egentligen ser på förslagen är att man ska öppna upp så att ”valfriheten” blir paradfråga, där marknaden får bestämma och där politiken sitter på läktaren. Inga nya jobb i offentlig sektor, inga stöd till kommunerna eller några konkreta förslag på hur man ska få folk i sysselsättning.

Kampanjen heter dessutom – vi jobbar på det – Om ni nu jobbar på det, så gör om och gör rätt.

 

Källa: http://www.alliansfrittsverige.nu/2012/06/mufs-10-basta-forslag-for-fler-jobb.html