Redan klockan åtta på morgonen så begav sig vårt ombud, Tom Edoff, till Huskvarna folketspark för att delta i årsmötet för ABF Jönköpings län.

Det var ungefär ett 40-tal ombud som var samlade för att vara med och fatta seder vanliga årsmötets punkter – så som val av styrelse, resultat och balansräkning skulle fastställas även en del utvärderingar av föregående fattade beslut skulle går igenom och rapporteras om.

Man valde om Christer Rube, sittande ordförande, som fick förtroendet i 2 år till att leda ABF Jönköpings län. Årsmötet i sig tog cirka 1 timme, men var egentligen beräknat till att ta 3. Efter årsmötets slut så var det flera av medlemsorganisationerna i ABF som ville gratta ABF på 100-års dag.

Vi hade även en Videoföreläsning om Sverigedemokraterna, varför dem fått sådant inflytande och vad vi som rörelse ska göra för att bemöta deras felaktiga argument.

Det är även värt att uppmärksamma att Alice Åström, före detta riksdagsledamot och även ordförande för vänsterpartiet i länet, valdes in i styrelsen – vilket vi är mycket nöjda och glada med!

Sist men inte minst är det också värt att nämnda att under dagen som ledde, i Folketspark så var det föreläsningar, kulturarrangemang och bokbord för de organisationer som ville. Vänsterpartiet och även Ung Vänster var representerat hela denna dag – Ung Vänster hade även en föreläsning om feministiskt självförsvar. Många av deltagarna från Vänsterpartiet gick på dem föreläsningar som hade annonserats ut!

Vi vill även tacka ABF för det gångna året och hoppas på att vi tillsammans kan bygga arbetarrörelsen starkare till valet 2014.

Vänsterpartiet Jönköpings län