Vänsterpartiet i Mullsjö har lagt en motion till fullmäktige daterad 2012-05-09.

Mångfaldspolicy i Mullsjö kommun

HBT är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner som grupp. Med HBT-kompetens åsyftas kunskap om, och förståelse för, de särskilda livsvillkor som denna grupp har.

 

Under senare år har HBT-personers livsvillkor förbättrats ifråga om såväl lagstiftning som synliggörande i samhället. Riksdagen röstade t.ex. igenom könsneutralt äktenskap. Denna utveckling har lett till att fler HBT-Personer idag lever öppet, ingår äktenskap och skaffar barn.

 

Undersökningar visar att ohälsan fortfarande är större i gruppen HBT-Personer än bland heterosexuella. Den psykosociala ohälsan är överrepresenterad bland unga med annan sexuell läggning än den heterosexuella. Många HBT-Personer kan vittna om hur de har blivit kränkta eller osynliggjorda i samhället eller av myndigheter. Trots ökad kunskap på området blir HBT-Personer fortfarande ofta diskriminerade i samhället och dåligt bemötta, detta pågrund av för dålig kunskap om personer med annan sexuelläggning.

 

För att motverka diskriminering anser vi i Vänsterpartiet att det krävs ökad HBT-kompetens och kunskap bland vår personal och förvaltnings- och verksamhetschefer samt politiker. En övergripande HBT-policyn för Mullsjö kommun skulle vara värdefull för att öka kompetensen och kunskapen inom alla kommunens verksamheter. Vi skulle vilja se en regnbågsflagga på varje chefs kontor för att symbolisera respekten för mångfald och tolerans.

 

Vänsterpartiet föreslår följande:

 

– Att utbildningsåtgärder bör vidtas i syfte att utveckla personalens och chefernas kunskaper om bemötande av HBT-Personer, både i de utåtriktade kontakterna med kommunens invånare och i de interna personalfrågorna

 

– Att kommunen tar fram en övergripande policy där det står klart och tydligt hur man ska bemöta olika minoriteter i samhället, målformuleringar antas och revideras i samband med budgethanteringen, och följs upp i samband med bokslutshanteringen i kommunen.

 

För Vänsterns fullmäktigegrupp

 

Tom Edoff (v)