Rapport från Landstingsfullmäktige den 24/4 2012.

Detta landstingsfullmäktige handlade till stora delar om Landstingets årsredovisning 2011. Det var alltså en diskussion om det som hände eller inte hände under förra året, och om de mål och beslut som fattades av Landstingsfullmäktige på budgetmötet i november 2010 infriats. I gruppledaranförandet från Vänsterpartiet togs övergripande orosmoln upp. Att klassklyftorna ökar och att det särskilt är de som är sjuka, arbetslösa och funktionsnedsatta som drabbas av borgarnas politik. Vänsterpartiet i landstinget har lagt fram alternativ – ett samlat högkostnadskydd med lägre satt tak och inga försämringar av sjukresor eller generella neddragningar i vården. Med en mycket måttlig skattehöjning skulle inte dessa försämringar behövt göras. Dessutom hade satsningar inom områden som psykiatri och kollektivtrafik varit möjliga. Att nämna skattehöjningar framkallade omedelbart krokodiltårar hos moderaternas Hytting och Jansson. Då kände de plötsligt djupt för de ”lågavlönade”. Moderaterna som utan att blinka lagt högre skatter och högre avgifter på sjuka, arbetslösa, pensionärer och funktionsnedsatta – de är verkligen inte trovärdiga! Vänsterpartiets tre ledamöter, Per-Olof, Mikael och Inga var alla i talarstolen under debatten.

I en interpellation från (V) ställdes frågor om mansrådgivningens framtid i länet till majoriteten. Projekttiden för mansrådgivningen i Jönköping går ut i september och det är bråttom att komma till beslut om att permanenta verksamheten. Dessutom behöver den omfatta hela länet menar vi i Vänsterpartiet. I denna fråga fick vi fick vi positiva besked från alliansens Mia Frisk. Frågan skall tas upp i september i samarbetsorganet Läns LAKO. Det försäkrades att verksamheten skall permanentas, bli länsövergripande och det skall inte få uppstå några ”glapp” i verksamheten i väntan på finansiering. Jättebra besked om en verksamhet som visat sig vara både eftersökt och uppskattad. Det är viktigt att kunna erbjuda behandling för att undvika våld av olika slag i nära relationer.

På Vänsterpartiets motion ”Ridterapi – en terapiform inom psykiatrin” blev det en lång debatt. En rad kunniga kvinnor ställde upp på motionen. Även från majoritetens sida – såväl centerpartiet som miljöpartiet hade ledamöter som ställde upp på motionen! Det var inte vad majoriteten räknat med som i styrelsens förslag till beslut angett avslag på motionen. I takt med att fler och fler talade för motionen blev majoritetens ”gubbar” alltmer desperata. Håkan Jansson tog sig upp i talarstolen och började ackordera om vad en häst kostar. Man tar sig för pannan. Efter votering visade det sig att majoriteten varit snubblande nära sitt första nederlag. Voteringen utföll 36 – 38, till alliansens fördel, alla ledamöter var inte närvarande och det avgjorde troligtvis. Trots allt var det positivt att det gick att splittra upp majoriteten och heder åt de borgerliga ledamöter som vågade gå mot partipiskan!

Att det finns ett starkt stöd för ridterapi såväl bland patienter, anhöriga som bland personal råder det ingen tvekan om! Landstinget i Jönköpings län hade stora möjligheter till att utveckla och förbättra kunskapen om denna behandlingsform inom psykiatrin. Tyvärr tog man inte chansen.

För den som vill följa debatten i fullmäktige finns webbsändningen på landstingets hemsida under ”politik”.

Vid datorn

Inga Jonasson