På fullmäktigemötet 26 april frågar jag Mats Green, kommunstyrelsens ordförande, frågan. – Var, när och hur togs beslutet att inte förnya avtalet med föreningen Kulturhuset?

Vi vet att turerna kring Kulturhuset har varit riktigt stormiga. Två av våra kommunalråd meddelade för ca en månad sedan att avtalet med föreningen Kulturhuset rivs upp. Alla föreningar där slängs ut och man ska ha en process där föreningar ska ansöka om att få bedriva kultur i huset. Mats Green’s har haft siktet länge på Kulturhuset, nu avfyrade han skottet men ut kommer lösammunition.

Vi lever i en demokrati, en demokrati som i detta fall har körst över totalt av Mats Green och Anna Mårtensson. De människor som jobbar, är aktiva, deltar och brinner för Kulturhuset och den verksamhet där, det finns inga ord som kan ursäkta den behandling och det övergrepp som har skett i ett demokratiskt samhälle mot er. Men det gläder mig att man fortsätter med verksamhet i huset mer än någonsin. Man bevisar att den fria kulturen finns och kommer att bedrivas trots borgliga uppmaningar till restriktioner av fri kultur.

Det mest intressanta i denna fråga är hur man har hanterat hela ärendet. På min fråga till Mats Green menar han att det inte finns något beslut om uppsägning, utan detta ska behandlas i maj. Ni läser själva, det finns inget beslut. Då är min fråga vidare, hur kan man ha en pressträff, på Kulturhuset utan att informera eller bjuda in styrelsen för föreningen. Att man efter en lång process kommit fram till att beslutet om att slänga ut verksamheten och föreningarna i Kulturhuset är ett beslut majoriteten är överens om. (se artikeln i Jnytt 27:e mars 2012)

I ett demokratiskt samhälle kan vi inte bara låta det här passera. Det som har skett nu, att politiker utan ett beslut från den högsta demokratiska inrättningen i kommunen, själva bestämmer vad och vilka som ska få bedriva kultur. Det är något vi aldrig i ett modernt Sverige kan acceptera. Detta är ett övertramp som jag innerligt hoppas aldrig mer ska få ske.

Samuel Somo
KF-ledamot
Vänsterpartiet