Landsting

Interpellation i landstinget

interpellation till Landstingsstyrelsens ordförande

 

Mansrådgivningen – en viktig verksamhet för hela länet.

Projektet med mansrådgivning har varit igång drygt ett år i Jönköpings kommun. Projektet stöds av Landstinget och man vänder sig förutom till boende i Jönköpings kommun även till boende i Habo och Mullsjö kommuner. Verksamheten syftar till att minska våldet mot kvinnor och barn genom att erbjuda män behandling, få kontakt med män som utöver våld i nära relationer samt att öka kunskapen om män som utövar våld i nära relationer. Det är en verksamhet som efterfrågats länge för att på ett konstruktivt och långsiktigt sätt minska våldet i nära relationer. Det är ett förebyggande arbete som syftar till att hjälpa både den som slår och den som blir slagen, en hjälp att bryta onda mönster. När nu projektet så här långt utvärderas visar det sig att behovet och efterfrågan på det stöd som mansrådgivningen ger har varit mycket stort. Under året har 85 män hört av sig för att få råd och stöd!

Det är tydligt att detta är en verksamhet som måste permanentas och finnas tillgänglig i alla länets kommuner.

Med anledning av ovanstående

Är det landstingsmajoritetens avsikt att även fortsättningsvis stödja mansrådgivningen så den kan bli permanent?

Kommer ni att medverka till att verksamheten blir tillgänglig för alla länets kommuner?

 

 

Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiet

Kopiera länk