Debatt och insändare

Vänsterns vägval – rätt väg för en jämlik vård!

Vänsterpartiet i landstinget säger: enough is enough! Det svenska klassamhällets väg tillbaka, via skattesänkningar och privatiseringar av den svenska välfärden måste brytas. Vi måste försvara den svenska modellen, byggd på skatt efter bärkraft.
Sjukdom skall vändas till hälsa – men inte till priset av fattigdom. Det är just här vägarna i politiken skiljs åt i dag, skall rätten till vård bli en klassfråga igen eller inte? Det finns ytterligare ett viktigt vägval – skall de som är sjuka och nyttjar vårdens resurser i hög omfattning stå för fiolerna eller skall vi alla hjälpas åt gemensamt?
Den 1 januari trädde höjningarna av högkostnadskydden för vård och läkemedel i kraft. Ännu ett steg på fel väg med nya bördor på människor som redan har det tungt!

Vänsterpartiets främsta uppgift i landstinget, liksom i alla andra demokratiska församlingar där vi finns representerade, är att se till och föra de människors talan som inte har så starka röster. I en värld med vassa armbågar är det många som lämnas vid sidan. I vårt land har vi under senare år sett hur klyftorna ökar och tvåtredjedelssamhället blivit verklighet.
I denna verklighet höjer alliansen högkostnadsskydden och besluten fattas på nationell nivå, men även på lokal nivå fattar den borgerliga alliansen beslut om att höja högkostnadskydden. Det gör att större och större kostnader faller på dem som har stora vårdbehov.
När regeringen höjer gränsen för högkostnadskydd på läkemedel och vård med 600 kronor så gör alliansen + mp likadant på landstingsnivån och höjer gränsen för högkostnadskyddet på sjukresor med 600 kronor. Sammantaget en höjning på 1 200 kronor. För bara två år sedan höjde landstinget gränsen i högkostnadsskyddet för behandlingshjälpmedel med 600 kronor. Höjningar på 1 800 inom bara ett par år!

Dessutom utgick en mängd olika hjälpmedel ur sortimentet och dem får patienten numera stå för helt själv. Vänsterpartiet går en annan väg. Vi har föreslagit ett samlat högkostnadskydd där ingen patient skall behöva betala mer än 2 200 kronor per år sammanlagt för landstingets tre högkostnadskydd. Det är i praktiken 2 500 kronor lägre än det som alliansen beslutat om.
Vilken väg skall vi ta? Vänsterpartiets – där vi alla hjälps åt – eller alliansens där de som är kroniskt sjuka och alltid får betala högkostnadskyddet upp till taket får ta smällen?
Självklart skall vi hjälpas åt!

Inga Jonasson, gruppledare
Vänsterpartiets Landstingsgrupp

 

Kopiera länk