Debatt och insändare

En otrygg generation

Det är dags för en politik som tar från de rika och ger till oss unga, skriver Stefan Lindborg, ordförande för Ung Vänster.

DEBATT. De otrygga livsvillkoren har blivit vardag för unga i Sverige. Det märks i skolan, på jobbet och i privatekonomin – vi kan utan överdrift kallas för generation otrygg.

Nedskärningspolitiken formar våra liv. I skolan är lärarna för få, klasserna för stora och möjligheten till att få stöd eller hjälp liten. Ungdomsmottagningar stänger igen samtidigt som många unga – framförallt tjejer – mår dåligt av stress och ångest. Otryggheten är tydlig också på arbetsmarknaden, där över hälften av alla unga har en tidsbegränsad anställning. Den som vill ha jobb tvingas sitta vid telefonen och vänta på att chefen ska ringa och meddela om det finns något jobb idag. Vi tackar inte nej och vi ställer inte krav på vettiga löner eller villkor, för det finns andra som väntar och den som bråkar får gå. När vi flyttar hemifrån är en egen lägenhet en lyx, bara förunnat dem med en handpenning på banken eller tio år i bostadskön.

Otryggheten är knappast av naturen given. Den är ett resultat av politiska beslut, och kan därför också mötas med en politik som går i en annan riktning. Ungas trygghet måste stå i första rummet, därför har Ung Vänster tre förslag som skulle stärka ungas ställning i samhället.

Det är inte rimligt att ungdomar i praktiken inte har samma rätt till trygghet på jobbet som andra grupper på arbetsmarknaden. Idag lönar det sig för arbetsgivare att anställa på dåliga villkor, när det istället borde vara tvärtom. Därför kräver vi straffavgifter för arbetsgivare som använder otrygga anställningar. Man kan till exempel tänka sig att arbetsgivaravgiften blir högre för vissa typer av tidsbegränsade anställningar. Lagen om anställningsskydd måste dessutom skärpas så det blir svårare för arbetsgivare att överutnyttja otrygga anställningar.

Den nedskärningspolitik som många av oss har vuxit upp med är tydlig i skolan. För att stärka ungas ställning i samhället måste skolan få mer resurser. Idag har skolan problem, resultaten faller och vilken bakgrund man har får allt större betydelse för hur man lyckas. I höstas rapporterades att över 3000 lärare riskerar att försvinna från gymnasieskolan under de kommande åren. Det är inte acceptabelt att ungdomar slås ut i skolan, utan det måste vara en rättighet för alla att nå kunskapsmålen.

Att ha en egen bostad är grundläggande för att man ska känna trygghet. Det går att bygga bort bostadsbristen, om bara den politiska viljan finns. Inför statliga investeringsstöd riktade till att bygga billiga hyresrätter och avskaffa den orättvisa dubbelbeskattningen av hyresrätten – det ska vara en rättighet att kunna flytta hemifrån när man blir vuxen.

Moderaterna levererar skattesänkningar på silverfat till de rika, medan vår generation har fått betala länge nog. Vi finner oss inte längre i att vara generation otrygg. Vi ska ha fasta jobb, världens bästa skola och en möjlighet till att flytta hemifrån. Det är dags för en politik som tar från de rika och ger till oss unga.

Stefan Lindborg, ordförande Ung Vänster

Publicerad:http://hd.se/ledare/2012/03/01/en-otrygg-generation/

Kopiera länk