ulla-jonas-jens

För att klara klimatomställningen behöver Sverige byggas om och vårt stöd till omvärlden stärkas. Jonas Sjöstedt, Ulla Andersson, finanspolitisk talesperson, och Jens Holm, klimatpolitisk talesperson, skriver idag på DN Debatt om hur Vänsterpartiet vill göra detta.

Övergripande är att Sveriges mål för minskade utsläpp behöver skärpas. Vänsterpartiet anser att utsläppen bör minska med 45 procent till år 2020 och att det helt ska ske inom landet. För minskningar i utlandet vill partiet satsa på ett nytt klimatbistånd som ska gå till riktiga utsläppsminskningar, inte till sådant som hur som helst skulle ha gjorts.

För att klara av de högt satta målen krävs en lång rad investeringar. Bland annat föreslås stora satsningar på att bygga ut järnvägen och att klimatrenovera bostäder. Det är satsningar som förutom att minska utsläppen även ger smidigare resor och bättre boende. Samtidigt skapar det tusentals nya jobb.

Vänsterpartiet föreslår också ett investeringsprogram till kommuner, landsting och företag – Klimatprogrammet. År 2012-2014 satsas där tre miljarder kronor som bland annat ska kunna användas till utbyggnad av biogas, installation av fjärrvärme, övergång till biobränslen och energieffektivisering.

– Förslagen vi presenterar idag är starten för Vänsterpartiets roll som det nya klimatpartiet. Men det kommer mera. Under våren presenterar vi en utförlig och mer detaljerad politik för hur vi klarar klimatomställningen samtidigt som vi skapar jämlikhet och fler jobb, säger Jonas Sjöstedt.

Länk till debattartikeln.