PS

Jonas Sjöstedt fokuserar på jobben och klimatet!

Vänsterpartiets nyvalde partiledare, Jonas Sjöstedt, deltog idag i sin första partiledardebatt i Riksdagen. Sjöstedt fokuserade på behoven att skapa jobb, stärka arbetsrätten och att motverka klimatförändringarna. Jonas Sjöstedt tog repliker på samtliga partiledare i debatten. Bland annat ställdes Folkpartiets Jan Björklund till svars för regeringens svaga klimatpolitik.

 

– Frågan om arbetsvillkor, till exempel en förkortad arbetstid, och att bygga om Sverige till ett grönare land hänger samman med den skyldighet vi har att bekämpa klimatförändringarna. Vi behöver en bättre och mer pålitlig järnväg, energieffektivisera våra bostäder och satsa på förnybar energi. Det är att ta ansvar för framtiden och dessa är de viktigaste frågorna för Vänsterpartiet just nu, avslutar Jonas Sjöstedt.

– Vi måste få bort de otrygga anställningarna och förbättra arbetsvillkoren som idag inte är särskilt goda, inte minst hos unga och kvinnor. Samtidigt måste vi rusta Sverige för de framtidsutmaningar vi står inför genom att göra investeringar i kollektivtrafik, bostäder och grön energi, säger Jonas Sjöstedt.

 

 

 

Kopiera länk