Debatt och insändare

Vänsterpartiet tar utskottsinitiativ i frågan om tvångssterilisering

Vänsterpartiet kommer att ta ett utskottsinitiativ för att få bort kravet på sterilisering av de personer som genomgår könskorrigerande behandling.

– Vi skall inte tvångssterilisera människor i Sverige. Frågan är redan utredd och krav på ytterligare utredningar är bara ett sätt för KD att gömma undan frågan, säger Eva Olofsson Vänsterpartiets ledamot i socialutskottet.

Vänsterpartiet har i flera år drivit frågan om avskaffande av tvångssterilisering.

– När det nu finns en majoritet i riksdagen för att ta bort denna skamfläck i vår lagstiftning ska frågan inte dras i långbänk. Därför kommer jag att på socialutskottets första möte föreslå att utskottet aktivt ställer sig bakom och driver på för en lagändring genom ett utskottsinitiativ, säger Eva Olofsson.

Distriktets sexualpolitiska talesperson Tom Edoff, kommenterar initiativet: Det är viktigt för vänsterpartiet att en lagändring kommer till stånd. Det är inte rimligt att en lag som är så pass gammal och som begränsar människor bara för dem gjort en könskorrigering. Alla människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och man ska känna att alla är vi människor, oavsett.

Kopiera länk