Pressmeddelanden

Ny partistyrelse vald!

 

Kongressen har valt en ny partistyrelse. De 22 ordinarie ledamöterna i partistyrelsen och 10 ersättarna, vilka väljs imorgon, ska nu tillsammans med Jonas Sjöstedt leda partiet. Valberedningens förslag gick igenom med undantag för att kongressen valde in Wiwi-Anne Johansson, Bohuslän, istället för Henric Holmqvist Dinamarca, Göteborg. Partistyrelsen kommer sedan själv att bland sina ledamöter välja en partisekreterare. Kongressen hade hela 97 personer att välja med.

Den nya partistyrelsens ordinarie ledamöter:

Ulla Andersson, Gävleborg
Josefin Brink, Storstockholm
Aron Etzler, Storstockholm
Hans Linde, Göteborg
Sara Mohammadi, Skåne
Ida Legnemark, Älvsborg
Anna Hövenmark, Norrbotten
Mussie Ephrem, Örebro län
Kaj Raving, Kalmar län
Tamara Spiric, Västerbotten
Birger Lahti, Norrbotten
MonaLisa Norrman, Jämtland
Rossana Dinamarca, Älvsborg
Martina Nilsson, Skåne
Lotta Johnsson Fornarve, Sörmland
Kalle Larsson, Storstockholm
Ana Rubin, Skåne
Karin Rågsjö, Storstockholm
Mats Einarsson, Storstockholm
Mats Pilhem, Göteborg
Mia Sydow Mölleby, Örebro län
Wiwi-Anne Johansson, Bohuslän

Kopiera länk