Parterna i Landstinget har nu kommit överrens om att man ska bilda en region ”Jönköping”. Där bara de nuvarande länet ingår och att man i överenskommelsen satsar på en storregion 2018 – då kringliggande län kan ansluta sig till region ”Jönköping”

Vänsterpartiets distriktsstyrelse är som bekant positiva till en större region, men ute i de olika kommunerna har det sett olika ut. I Tranås t.ex. var det ett enigt fullmäktige som fattade beslut om att dem ville se en större region, medan t.ex. Habo och Mullsjö ställde sig skeptiska till något sådant – där t.o.m. socialdemokrater i Habo debatterade emot varann i frågan.