PS

Partistyrelsen

Säger Nej till delat ledarskap, med anledningen att den nuvarande formen av organisationen fungerar bra.

Ett tunt argument för Ja-sägarna av delat ledarskap – men många i partistyrelsen hoppas på en bra och ledande diskussion på kongressen – för det är det som kallas intern demokrati!

Kopiera länk