Debatt och insändare

”Jönköpings län ska bli bästa län att växa upp i!”

På kristdemokraternas sida så kan man läsa denna rubriken.

I artikeln säger sig KD vilja förbättra barn och ungas förutsättningar till en bra uppväxt! Detta är givetvis bra, men det jag ställer mig undrande till är – Hur ska ett parti som är fientligt mot HBTQ personer ha en trovärdighet i den debatten?

Hur ska ett parti som har negativa åsikter om denna folkgrupp kunna garantera unga och barns trygga uppväxt? Det är många i skolorna idag som inte vågar komma ut, dem vågar inte visa vilka dem egentligen är och dem är rädda för vad alla andra ska tycka.

Vi tror inte på KDs indelning av människor, vi vet att alla är vi människor och ska inte särbehandlas av någon orsak.

Vänsterpartiet står för en människosyn – där alla ska behandlas likadant, där alla får vara med och där alla har rätt att vara sig själva.

Solidaritet, rättvisa och feminism är det som ska stå i centrum för samhällsutvecklingen – inte fördomar, girighet och konservatism – det bygger man inget sunt samhälle på!

Tom Edoff – Sexualpolitisk  talesperson

KDs artikel: http://www.jonkopingslan.kristdemokraterna.se/web-Jonkopingslan-content/web-Jonkopingslan-nyheter/I03A8CA48

Kopiera länk