Debatt och insändare

Höjda gränser i högkostnadskydden – ytterligare bördor läggs på de sjuka.

Nu vill den borgerliga regeringen lägga ytterligare sten på börda på dem som är sjuka genom att höja gränserna för högkostnadskydden för öppen vård och läkemedel.

 

Vänsterpartiet lämnade 2009 in en motion till landstingsfullmäktige där vi föreslog att möjligheterna att införa ett samlat högkostnadskydd i Landstinget Jönköpings län skulle utredas. Kravet på ett samlat högkostnadskydd var också något som vi lyfte fram som en av våra prioriterade frågor inför valet 2010. De höga avgifterna innebär ytterligare ekonomiska bördor för de sjuka, förutom de inskränkningar i hälsa och det lidande det innebär att ha en kronisk sjukdom. Vi i Vänsterpartiet har under de senaste åren sett hur klyftorna ökar i Sverige och till vår fasa har vi sett att det speciellt är personer som redan är drabbade, exempelvis genom sjukdom eller skada, som har lidit störst ekonomisk skada av den borgerliga regeringens skattepolitik. Den som är sjuk eller har sjukersättning får inte del av de skattesänkningar som kommit människor som är friska och har möjlighet att arbeta till del.

När så avgifterna höjs och förändras inom landstinget slår detta mot samma människor som redan har den svagaste ekonomin.

Vi har sett hur ett lapptäcke av olika avgifter på hjälpmedel blivit beslutade och kan notera att det slår mycket orättvist beroende på vilken ”grupp” av funktionsnedsatta man råkar tillhöra. Den som exempelvis är reumatiker har inte längre via landstinget rätt till en stor grupp olika hjälpmedel i vardagen – dessa får den som är i behov av dem bekosta helt själv.

Andra grupper har däremot gynnats av förändringarna – sammantaget har regelverket blivit mer och mer rörigt. Till råga på allt kommer nu påbud om höjning av högkostnadskydden från stadsmaktens sida. Högkostnadskydden är tänkta att lindra de ekonomiska effekterna och innebär ett tak för vad man som patient behöver betala under ett år.

Sådana skydd finns för besök i vården, för läkemedel, behandlingshjälpmedel och sjukresor. De allra sjukaste når upp till taken på samtliga av dessa och får därmed orimligt höga kostnader. Om de fyra olika högkostnadskydden summeras hamnar vi på en årlig kostnad på 5 700 kronor. Det är en mycket hög kostnad  som nu i ett slag höjs med ytterligare 600 kronor och hamnar på 6 300 kronor!  Det är nu än mer angeläget att sänka gränserna på de högkostnadskydd som landstinget i länet själv kan påverka så att den samlade kostnaden hamnar på en rimlig nivå! Det gäller behandlingshjälpmedel såväl som sjukresor. Landstinget har här en mycket god möjlighet att bidra till ökad jämlikhet när det gäller tillgång till vård och behandling! Självklart skall landstinget ta den möjligheten när nu regeringen inte drar sig för att lägga ytterligare bördor på de sjuka!

 

Inga Jonasson

Gruppledare

Vänsterpartiets landstingsgrupp

 

Kopiera länk