Debatt och insändare

Det ska´va´lätt att åka buss!

 

 

Vänsterpartiet tog på Landstingsfullmäktige i juni upp frågan om att det s k ”barnvagnsförarkort” som gäller på bussarna i tätortstrafiken också borde gälla på bussar som trafikerar ”landsorten” i länet. Problemet med att behöva lämna sitt barn och ta sig fram till föraren är ju lika stort oavsett vilken sträcka man åker!

I en insändare i JP den 15/8 lyfter skribenten Ruth Widgren fram ytterligare en grupp som har det bevärligt när de åker buss. Det gäller personer som använder sig av rollator.

Det är ett bra förslag att även de som använder rollator skall erbjudas ett liknande årskort som ”barnvagnsförarkortet” och därmed slippa ta sig fram i bussen under färd. Det är ofta äldre personer som använder rollator, och om de en gång varit med om ett tillbud och varit nära att skada sig eller till och med gjort sig illa, så kan följden bli att de inte längre vågar åka buss. Det innebär i sin tur ökad passivitet och svårigheter med att ta sig ut och delta i olika aktiviteter. Det är verkligen inte bra för hälsan!

Länstrafiken bör ta fram och erbjuda ett årskort som omfattar dem som åker med barn i barnvagn, använder rollator eller är rullstolsburna och som gäller på samtliga bussar i länet!

 

Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiets Landstingsgrupp

 

Kopiera länk