Vi har nu kunnat läsa i tidningen flera artiklar om hur Carema Care AB har fått socialstyrelsen på sig, sagt upp personal och underbemannade nätter är ett faktum.

Vi stärker vår övertygelse om att privatiseringar av den offentliga sektorn skapar problem – speciellt för politiker och medborgare.

Carema är ett bolag som bedriver vård och tjänar pengar på detta. Företag som bedriver vård i Sverige behöver inte ge politiker och andra intresserade speciellt mycket insyn i vad det är som händer i företaget – utan kommunen skriver ett avtal och sen får in princip carema visa sin bästa sida av kommunen.

Skillnaden att vara anställd hos privata vinstdrivande företag i offentlig sektor är att man heller inte som anställd har någon meddelandefrihet – vilket innebär att man inte får gå till tidningar eller annat för att påvisa problem dem har i verksamheten – för det är att vara ”illojal” mot företaget.

Nej, vänsterpartiet stärker sin övertygelse om att vinstdrivande företag inte har i offentliga sektorn att göra – Habos politiker det är dags att vakna, visa att kommunen är en stark arbetsgivare som kan styra upp verksamheten – alla skulle tjäna på detta, både invånare, politiker och verksamheten.