Debatt och insändare

Regionala konferenser

FÖRSLAG till indelning av regioner och orter ATT DISKUTERA:

Regionala konferenser inför kongressen hösten 2011.

Syfte: att diskutera partikongressens huvudfrågor

 

Målgrupp: Partiföreningar. Distriktsledningarna och länens riksdagsledamöter.

 

Inledningar: Partistyrelsen, programkommissionen och ev. externa inledare.

 

Kostnad: Partistyrelsen står för konferenslokal och inledare. Övriga kostnader som ev. reseersättning och lunch står deltagarna/partiförening/distrikten för.

Inbjudan med program skickas ut senast 1 månad före varje konferens

 

Förslag:

Partiföreningar Antal kongressombud När Var
Norrbotten och Västerbotten 12+10=22 12 nov Piteå
       
Jämtland, Västernorrland, Gävleborg 4+4+7=15 12 nov. Sundsvall
       
Uppsala, Dalarna, Västmanland 9+8+8=25 19 nov. Uppsala
       
Sörmland, Östergötland, Örebro, Värmland 6+7+8+5=26 19 nov Örebro
       
Kalmar, Kronoberg, Jönköping 7+4+4=21 26 nov. Växjö
       
Bohuslän, Skaraborg, Älvsborg, Göteborg 5+5+10+17=37 26 nov. Göteborg
       
Skåne, Blekinge, Halland 21+3+4=28 3 dec Malmö
       
Stockholm, Gotland 55+2=57 3 dec Stockholm

 

Kopiera länk