Debatt och insändare

Manifestation emot LOV

Vänstern i Gislaved tillsammans med Kommunal och KP manifesterar utanför Kommunfullmäktiges sammanträde som ska rösta om införandet av LOV i hemtjänsten.

Vänsterpartiets initiativ om gemensam manifestation gav ett lyckat resultat!

Nej till privatisering av hemtjänsten i Gislaved
Nu är det åter dags för de vinstdrivande företagen att gnugga händerna av lycka över att ännu en del av välfärdssystemet skall säljas ut. Lagen om valfrihetssystem (LOV) är ett i raden av förslag som syftar till privatisering av den offentliga välfärden till fördel för privata företag. Viktigaste pådrivaren för denna privatisering är näringslivet och deras intresseorganisationer: Svenskt näringsliv, Vårdföretagarna, Almega och andra.
Det dåliga med LOV är inte att den innebär en viss valfrihet, utan att det är ytterligare en del i den omfattande omvandlingen av samhället där stora delar av våra gemensamma tillgångar ställs till privata företags förfogande.
Med sin vana trogen döpte Moderaterna den till Lagen om valfrihetssystem i enlighet med sin väl utarbetade propagandastrategi. Inom Moderaterna finns ett dokument som heter ”En guide till nya moderaternas utseende”. Där sägs att moderata politiker ska använda begreppet mångfald istället för privatisering. Denna gång blev det valfrihet istället för privatisering!
Valfrihet för den enskilde mottagaren av hemtjänst kan hellre organiseras inom kommunens ram eller genom personalkooperativa verksamheter utan vinstintressen.
De erfarenheter som finns där LOV genomförts pekar på att den personal som arbetar i hemtjänsten får slita hårdare och deras arbetsinsatser ska mäts på tvären och längden.
Den kostnad kommunen tycker är rimlig för hemtjänsten minskas och personalen får i praktiken mindre tid att utföra arbetet hemma hos den som beviljats insatsen.
Till skillnad från kommunen måste ju ett privat företag inte bara betala löner till sina anställda. Företaget måste dessutom gå med vinst. Varför ska skattepengar läggas på vinster till aktieägare eller till enskilda företagsägare och varför ska hemtjänstpersonalen avsätta en del av sina löner till vinster? Låt istället resultatet av effektiviseringar, om sådana är möjliga att göra, stanna inom kommunen och komma personal tillgodo genom att skapa bra arbetsförhållanden och betala bättre löner.
Vi tror att en seriös uppföljning av LOV:ens införande i andra kommuner kan visa att nyttan av valfriheten är minimal med privata vinstdrivande omsorgsbolag, att vinster dras ut på bekostnad av verksamhetens kvalitet, anställdas arbetssituation och löner. Att dessutom en betydande del av de privata vinsterna försvinner via riskkapitalbolag till skatteparadis gör inte saken bättre.
Vi uppmanar Kommunfullmäktige att värna om välfärdssamhället genom att på onsdagens möte säga nej till förslaget om att införa valfrihetssystem inom hemtjänsten i Gislaved!
Vänsterpartiet Gislaved

Kopiera länk