Debatt och insändare

Sjukförsäkringen

Otillräckliga förändringar av sjukskrivningsregler

Allianspartierna försöker nu att rädda vad som räddas kan i det havererade regelsystemet för sjukskrivningar. Genom att införa ett nytt begrepp, ”oskälighetsprövning”, hoppas man kunna undvika, att nya rubriker dyker upp i massmedia om hur svårt sjuka personers ekonomi raseras och hur livet t.o.m. i vissa fall tar slut för dem som inte orkar kämpa mot ett omänskligt system längre.

Det kommer inte att räcka och det hade varit mera renhårigt om vår nye socialförsäkrings- minister Ulf Kristiansson hade stått upp för de nyliberala ideologiska ståndpunkter som varit styrande för borgerliga regeringars sjukförsäkringspolitik sedan 1990-talet. Man gjorde då ett vägval: I stället för att angripa de faktiska utslagningsmekanismerna inom arbetslivet valdes förenklingens väg. Det var lättare att lägga allt fokus på de sjukskrivna och deras individuella ansvar. Detta innebar också att man valde bort kunskap och forskning inom området. Bl.a. lade den borgerliga regeringen – som en av sina första åtgärder efter makttillträdet – ner Arbetslivsinstitutet, där det bedrevs viktig forskning om just arbetsmiljö och sjukskrivingar.

Det fanns ett vägval, det kan vara värt att påminna om det i dag, när ansvariga politiker försöker lappa och laga i det omänskliga regelsystem de själva skapat. Minnet är kort.

Det hade varit möjligt att gå en annan väg, med större satsningar på förebyggande och inkluderande arbete ute på arbetsplatserna, kanske reglerat genom avtal mellan arbetsmarknadens parter som man gjort i Norge.

Det går inte att fortsätta förenklingens och fördumningens väg. Tillfrisknande från sjukdom är en komplicerad process som inte enkelt kan ”planeras in” i en mekanisk rehabiliteringskedja med en bortre gräns, där individen kastas ut i fattigdom.

Låt våra läkare slippa göra våld på sin yrkeskunskap genom att fylla i omöjliga sjukintygsblanketter. Återupprätta kunskapen och börja skapa ett värdigt sjukförsäkringssystem.

Bengt-Ove Eriksson

Vänsterpartiet, Gislaved


Kopiera länk