Debatt och insändare

Opionsmätning

I Skops mätning för april/maj förlorar såväl Moderaterna som Folkpartiet varsin dryg procentenhet medan Kristdemokraterna vinner en. I övrigt förekommer inga större svängningar. Drygt 1 000 personer intervjuades under perioden 13 april – 5 maj.

M  33,4 (-1,1)
FP  6,0 (-1,4)
C  4,3 (+0,8)
KD  4,0 (+1,1)
S  30,4 (+0,3)
V  6,1 (+0,6)
MP  9,0 (±0,0)
SD  5,9 (+0,7)
Övr 0,9 (-0,9)

Alliansen 47,7 (-0,6)
Rödgröna 45,5 (+0,9)

(Förändringar sedan förra Skopmätningen inom parentes)

Skop

 

Kopiera länk