Idag lever ca 220 000 svenska barn under fattiga förhållanden, en siffra som vid den senaste granskningen 2008 ökade. Nu kommer ny forskning som visar att det skulle kosta 15 miljarder att avskaffa barnfattigdomen i Sverige. Ungefär lika mycket som regeringens planerade femte jobbskatteavdrag.

Detta tycker vi i Vänsterpartiet är ohumant och själviskt av regeringen.

Alla partier i Sveriges riksdag vill inte se barnfattigdom i Sverige – ändå satsar majoriteten på ett ”jobbskatteavdrag” – pengar som kunde används till att stoppa denna typ av fattigdom.

Vi säger att vi ska satsa på hela Sverige, inte bara dem som jobbar, inte bara dem som är sjuka utan alla ska vara med och bidra till det var och en kan.

Vänsterpartiet är ett förhållandevis sätt litet parti, men vi kommer alltid slåss mot orättvisa, ojämlikhet och egoism.