Debatt och insändare

Ett annat landsting är möjligt!

Under våren bedriver Vänsterpartiet en central kampanj med det utmanande namnet ”Världens bästa sjukvård”. Det kan tyckas vara högt ställda mål – men de har faktiskt redan tidigare varit på väg att uppnås! Inför valet 2006 var detta mål inte långt borta.

 

Under många och långa år av idogt arbete hade vården i Sverige och särskilt i Jönköpings län byggts upp och blivit allt bättre. Det var ett enträget och långsiktigt arbete med ständiga förbättringar av vården. Det var ju inte så att allt alltid varit bra eller perfekt – inte alls – men inriktningen var hela tiden en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

I många andra länder finns det förvisso också goda resultat inom sjukvården. Det som skiljer ut Sverige och Norden har varit just detta – att vården skall ges på lika villkor och gälla för hela befolkningen.

 

Nu ser vi hur detta synsätt hotas. Under den senast mandatperioden har vi sett ett verkligt systemskifte som riggats av den borgerliga alliansregeringen. Nya synsätt som sätter marknadskrafterna i främsta rummet, skattemedel som går till privata vårdföretag istället för att investeras tillbaka i vården och en hårdnande attityd mot sjuka människor.

Aldrig tidigare har den Svenska välfärden varit så hotad och nu går förändringarna i rasade takt!

 

Den gamla sanningen att det går fortare att riva ner än att bygga upp, bekräftas igen.

I det politiska arbetet i Landstinget kommer vi otroligt nära de försämringar och den oro som människor som blivit sjuka eller skadade känner. Vänsterpartiets uppgift måste vara att ständigt ta de utsattas parti, ”dem som inte äger något eget varuhus” för att tala med Tage Danielssons Karl Bertil Jonsson.

Alliansen vill göra allt till något man kan köpa och sälja, allt blir till varor – även människors hälsa och ohälsa.

Mot detta ställer vi solidariteten – det är enda vägen att nå ”Världens bästa sjukvård” och bevara människovärdet!

 

Vänsterpartiets Landstingsgrupp

Inga Jonasson

Inga Jonasson

 

Kopiera länk