Nu har det regionala framtidskonferenserna avklarats. Tack till alla som deltog med kloka idéer och förlag om hur vi ska bygga ett starkare Vänsterparti.

Under konferenser fick alla deltagare tillfälle att fylla i en enkät för att Framtidskommissionen ska få ett ännu större underlag för sitt fortsatta arbete. Enkätsvaren kommer att användas som underlag för det kongressdokument och den slutrapport som Framtidskommissionen lämnar ifrån sig under våren och hösten.

Nedan hittar du blanketten. Nu har du som missade att fylla enkäten eller som inte hade möjlighet att delta på de regionala framtidskonferenserna möjligheten att fylla i enkätenonline via länken här nere.

http://framtiden.vansterpartiet.se/vad-tycker-du/frageenkat/