Debatt och insändare

Låt läkarna avgöra vem som är sjuk

– Ta bort alla tidsgränser för den enskilde och låt läkarna avgöra vem som är sjuk eller frisk. Det är enda sättet att göra individuella bedömningar, säger Wiwi-Anne Johansson apropå de föreslagna förändringarna i sjukförsäkringen.

På DN Debatt idag kommer regeringen med förslag till att lappa och laga i en orimlig sjukförsäkring. Nu ska det införas ett nytt begrepp för sjuka – ett oskälighetsbegrepp för dem som är för sjuka att arbeta. Detta efter de rigida tidsgränser regeringen infört för hur länge en sjuk får vara sjuk. Detta ökar inte rättssäkerheten för den sjuke.

– Ta bort alla tidsgränser för den enskilde och låt läkarna avgöra vem som är sjuk eller frisk. Det är enda sättet att göra individuella bedömningar som tar hänsyn till vem som är sjuk och vem som är frisk. Rehabilitering för sjuka bör ske i lugn och ro och ställ istället krav på rehabiliteringsinsatser på vården så att sjuka får rehabilitering i tid. Ge sjuka tillbaka sina rättigheter och lägg skyldigheterna på sjukvård och arbetsgivaren – inte på den sjuke. Det säger Wiwi-Anne Johansson, riksdagsledamot och talesperson i socialförsäkringsfrågor för Vänsterpartiet.

– Regeringen vill fortsätta att bestämma hur länge en sjuk får vara sjuk och det är det som i grunden är fel. Att rada upp undantag och införa nya begrepp för att krångla sig ur de svårigheter som dessa tidsregler skapar är dömt att misslyckas. Ta bort tidsgränserna och överlåt bedömning av om en person är frisk eller inte till de som kan avgöra det – nämligen läkarna. Det är det enda rimliga. Förslagen Ulf Kristersson kommer med idag imponerar inte, enligt Wiwi-Anne Johansson.

Kopiera länk