Det är tragiskt att Kristdemokraterna tillåts utöva ett oproportionerligt stort inflytande över sexualpolitiska frågor och frågor som rör många hbt-personer, menar RFSL. Detta efter att riksdagen idag avslagit motionsyrkanden om bland annat ensamstående kvinnors möjlighet till assisterad befruktning och transpersoners rättigheter.

Riksdagen hade idag chansen att avsevärt underlätta för ensamstående kvinnor som önskar skaffa barn genom assisterad befruktning. Riksdagen hade också chansen att ta ett beslut om att personer som vill ändra sitt juridiska kön inte först måste steriliseras eller tvingas till skilsmässa. Tyvärr tog inte riksdagen denna chans. I stället blev flera borgerliga riksdagsledamöter tvungna att rösta nej till egna motionsyrkanden i dessa frågor.

När RFSL under valrörelsen förra året genomförde en enkätundersökning bland riksdagskandidaterna svarade 87,5 procent att de var för en förändring av lagen om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall på så sätt att kraven på att vara ogift, steril, myndig och svensk medborgare skulle tas bort. Alla partier utom två, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, har på olika sätt deklarerat att de är för en förändring. En lagändring i linje med vad Socialstyrelsen föreslog förra året i sin utredning Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar, att kraven på att vara ogift, steril och svensk medborgare tas bort, skulle dramatiskt förbättra situationen för transpersoner.

– Den nu gällande lagen är en skam för Sverige. Vi har inskrivet i vår lag att en grupp människor ska tvångssteriliseras och hindras från att bli föräldrar, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.

Att ensamstående kvinnor ska ges tillgång till assisterad befruktning finns det också i teorin en riksdagsmajoritet för. Socialutskottet hänvisar i det betänkande som riksdagen idag fattat beslut om till att frågan för närvarande analyseras av regeringen ”utifrån ett barnperspektiv”, där barnets rätt att få ”kännedom om sitt biologiska ursprung” betonas.

– Det är med den nu rådande situationen som ensamstående kvinnors barns möjligheter att få kännedom om sitt biologiska ursprung försvåras, inte genom att tillåta ensamstående kvinnor att få hjälp med assisterad befruktning i Sverige, säger Ulrika Westerlund.

Eftersom möjligheten att få hjälp inom ramen för den svenska sjukvården saknas väljer ensamstående kvinnor att resa utomlands för behandling, där det ofta inte finns samma inställning till barnets rätt att få kännedom om sitt biologiska ursprung och donatorerna oftast är anonyma. Ensamstående kvinnor har rätt att bli prövade som adoptivföräldrar till barn, men samma kvinnor är, ologiskt nog, inte betrodda att bli föräldrar genom assisterad befruktning.

Den paradoxala situationen att det egentligen finns en riksdagsmajoritet i dessa båda frågor men att riksdagen ändå röstar nej handlar om bristen på enighet inom regeringspartierna. Båda frågorna ägs av socialminister Göran Hägglund (KD) och det Socialdepartement han är departementschef vid. De övriga regeringspartierna sitter helt enkelt och inväntar KD istället för att genomföra förändringar som skulle underlätta och förbättra livet för många människor.

– Kristdemokraterna har stöd av ungefär fyra procent av Sveriges befolkning, men deras inflytande över sexual- och hbt-politiska frågor är oproportionerligt stort. Det är ironiskt att ett parti som gått till val på en slogan som ”Låt familjen bestämma mer” så envist motarbetar reformer inom just detta område. Att de tillåts göra det är tragiskt, avslutar Ulrika Westerlund.

För frågor och vidare information kontakta:
Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL 070-345 01 83
Christian Möllerop, vice förbundsordförande RFSL 073-535 53 66

RFSL:s förbundskansli
Tel: 08-50 162 900
E-post: [email protected]

 

foto: http://www.latinamerika.nu/hbt-flagga