Uncategorized

Jämställdhet gynnar män

Inte sällan hävdar borgerliga politiker att privatisering av hälso- och sjukvård skulle gynna kvinnligt företagande. Kvinnor skulle få ett ökat inflytande över sitt arbete och en bättre ekonomisk ställning hävdas det, inte minst från näringsminister Maud Olofsson som talar sig varm för privatiseringar av offentlig välfärd.

Problemet med deras politik och retorik skiljer sig så markant från verkligheten. I de största vårdbolagen som omsätter mer än 50% av den privata vården saknas det kvinnor i styrelserna helt och hållet. Hur jämställt är det?

Männen håller även ett starkt grepp om de mindre företagen. Där är det 70% som ägs av män och mindre än 20% som ägs av kvinnor. Detta trots att det är mer än 80% kvinnor som arbetar inom hälso- och sjukvården. Hur jämställt är det?

Det är dags för borgerliga politiker att öppna ögon för verkligheten. Privatiseringar leder inte till någon jämställdhet. Tvärtom. Inom offentlig sektor har vi möjlighet att aktivt styra mot att kvinnor ska få mer makt och inflytande något som de uppenbarligen förlorar när vården privatiseras.
Att privatiseringar innebär att minst 4 miljarder årligen försvinner ut från vår välfärd och hamnar i fickorna på klippare och spekulanter i skatteparadis är också en konsekvens i privatiseringarnas spår. Det motsvarar runt 10 000 sjuksköterskor. Vänsterpartiet vill bygga världens bästa sjukvård. Då måste vi värna varje skattekrona och inte slösa bort pengarna i spekulation och vinstutdelningar.

Vänsterpartiets kvinnopolitiska grupp

Vänsterpartiets distrikt i Jönköpings län

Kopiera länk