Pressmeddelande:

Region Jönköping, ett olyckligt, odemokratiskt och förhastat beslut.

I kväll har Socialdemokraterna och Moderaterna med stöd av Miljöpartiet och Sverigedemokraterna beslutat att de tänker gå vidare med en ansökan om att få bilda en region som består av enbart Jönköpings län.  I Vänsterpartiet är man mycket besviken över detta då det kommer att innebära att vi stänger in oss i en liten region där vi förlorar möjligheter till samordningsvinster det skulle inneburit att ha en storregion tillsammans med Kalmar och Östergötland.

Vänsterpartiet vill i Regionfrågan värna demokratin och anser att en storregion som består av folkvalda ledamöter ger större möjlighet till insyn och förankring än en liten region där samarbeten måste utformas och förhandlas i varje enskild fråga, ”tjänstemännens roll kommer att bli viktigare än de folkvaldas i en liten region” säger Alexander Lowejko, ordförande för vänsterpartiet i Jönköpings län.

Vi ser också att en storregion tillsammans med Östergötland och Kalmar län skulle underlättat infrastruktursatsningar som vi är beroende av för vår industri, samordning av universitet och högskola, större möjligheter till ökat kulturutbyte mellan länen och givetvis en bra sjukvård. Jönköping hade varit det självklara centrum för en sådan storregions centrala administration vilket också indikerats av de omkringliggande länen. Nu stänger alltså Moderaterna tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigdemokraterna dörren för en sådan region och riskerar därmed att Jönköping marginaliseras i ett framtida Sverige som kommer att bestå av större och mer effektiva regioner och län.

Vi hoppas därför att de förslag till ny länsindelning som staten utreder kommer att ta hänsyn till vad majoriteten i den potentiella Östra Götalandsregionen som Kalmar läns partier, Östergötlands partier och Vänsterpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Jönköpingslän utgör och föreslår en länsindelning som inte drar en gräns mellan Jönköpings län och Östergötland.

Vänsterpartiet Jönköpingsläns ordförande

Alexander Lowejko