Debatt och insändare

Arbetsmiljöansvaret och vårdvalet!

Landstingets medarbetare inom primärvården har pressats hårt under senare tid. Många är med all rätt oroliga över hur vårdvalet kommer att påverka den egna vårdcentralen. Eftersom ett stort antal patienter, utan att själva ha valt det, förts över till privata vårdcentraler kommer de offentliga vårdcentralerna att dräneras på resurser. Det finns en stark känsla bland många medarbetare att de offentliga vårdcentralerna missgynnats på bekostnad av de privata aktörerna. Givetvis finns en stor oro och många frågor bland personalen inför starten av vårdvalet den 1/6.


I stället för att kunna koncentrera sig på patienterna, vården och rehabiliteringen tvingas personalen lägga energi på att ”marknadsföra sig”. Detta samtidigt som själva modellen att införa vårdvalet på gör att den dokumenterat goda offentliga vården blir åsidosatt.

Stora förändringar som saknar stöd och som upplevs som omotiverade och orättvisa skapar en dålig arbetsmiljö för all personal. I en miljö där personalgrupper splittras och värderas olika försämras hälsan. Oro för övertalighet och vad som då skall ske och vilka som kommer att drabbas förtar arbetsglädjen!

Vilket arbetsgivareansvar  tar den borgerliga alliansen när det gäller arbetsmiljön för  medarbetarna på de offentliga vårdcentralerna?


Vad kommer att hända med ”övertaliga” medarbetare?

Har en konsekvens- och riskanalys enligt arbetsmiljölagens krav gjorts?

Hur mycket kommer kostnaderna för ”omställningarna” i samband med vårdval att uppgå till för Landstinget?

Ja, det är många frågor som den borgerliga alliansen inte besvarat när det gäller arbetsmiljön och arbetsförutsättningarna för personalen på Landstingets vårdcentraler när vårdvalet införs!


Inga Jonasson

Gruppledare

Vänsterpartiets Landstingsgrupp

Kopiera länk