Landsting

Sprututbyte – hälsovård för en utsatt grupp!

Inga Jonasson, gruppledare, Vänsterpartiets Landstingsgrupp, har lämnat in en ny motion i frågan till Landstingsfullmäktige

Sprututbytesprogram – hälsovård för en utsatt grupp.

Socialstyrelsen har tillsammans med Smittskydds- och Folkhälsoinstitutet gjort gemensam sak och uppmanat landstingen och regionerna att införa sprututbytesprogram för injektionsmissbrukare. Sedan 2006 finns en lag som ger landstingen denna möjlighet .

Under över 20 års tid har frågan debatterats fram och tillbaka framförallt beroende på att narkotikapolitiska åtgärder sammanblandats med hälsovård.

Inte minst på grund av denna långa tid av diskussion har frågan hunnit utredas oerhört väl. Det har funnits farhågor om att bruket av narkotika skulle öka, farhågor som visat sig vara ogrundade. Tvärtom visar forskningen att programmen har lett till positiva effekter. Att via sprututbytesprogrammen få kontakt med sprutnarkomaner ger möjlighet att lotsa vidare till olika behandlingar, ge hälsovård och att bryta missbruket. Själva sprututbytet är endast en del i ett mycket större förebyggande arbete.

Det är en självklar och angelägen uppgift för Landstinget att förebygga farlig, ofta livshotande, smitta. Målet för den enskild missbrukaren måste alltid vara att sluta knarka, men det är livsavgörande att inte bli smittad av hepatit eller hiv på vägen mot målet!

WHO, Röda Korset, EU och de nationella myndigheterna är eniga – sprututbytesprogram räddar liv och bör införas!

Med anledning av ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besluta

att Landstinget i Jönköpings län tar del av de program som finns och de som planeras i landsting och regioner i landet

att med dessa erfarenheter som grund uppdra åt landstingsstyrelsen att införa ett sprututbytesprogram för injektionsmissbrukare i Jönköpings län i samverkan med berörda kommuner.

Inga Jonasson

Gruppledare, Vänsterpartiet

Kopiera länk