Landsting

Vården är ingen marknad!

Vänsterpartiet vill bygga vidare – alliansen river ner!

   Vården är inte en marknad – patienten är inte kund!

 De jämförelser som årligen presenteras av Sveriges kommuner och Landsting har kommit i dagarna. Återigen ligger Landstinget i Jönköpings län mycket bra till trots att man halkat ner från förra årets första placering till en andra plats. Jämförelserna väger samman vilket landsting som lyckats bäst vad gäller medicinska resultat, tillgänglighet, kostnadseffektivitet och hur nöjda patienterna är med den vård och bemötande man fått. Landstinget i Jönköpings län har en väl sammanhållen offentlig vård och gör mycket bra resultat – de landsting som har ett stor inslag av privata vårdgivare är inte så framgångsrika. För oss i Vänsterpartiet är inte poängen med vården att privata bolag skall ha rätt göra goda vinster på skattebetalarnas pengar eller att göra kunder av patienterna. För oss är poängen en god och säker vård för alla medborgare. Det kan aldrig vara försvarligt att göra stora organisatoriska förändringar av primärvården utan att ha undersökt konsekvenserna. Speciellt som de vårdvalsmodeller som införts runt om i landet gett mycket oroande resultat. Omfördelning av sjukvårdsresurser till välbärgade områden, med bristande vård som följd i utsatta områden, är bara ett exempel på vad vårdvalet lett till. Det är viktigt att minnas att många svårt sjuka och äldre inte har möjligheten att välja och att det är en liten minoritet bland befolkningen (ca 4 %) som betraktar väljandet som viktigt. Det som är viktigt för patienterna är istället att ha tillgång till bästa möjliga vård, oavsett var man bor i länet– det skall inte handla om att man valt "rätt" eller "fel".

I sjuttio år har svensk arbetarrörelse försvarat allas rätt till vård och i lika många år har borgerligheten strävat emot. När nu borgerligheten i "utvecklingens" namn återgår till gamla tiders hierarkiska vård är det reaktionen som talar. Särskild sorgligt är det att Centerpartiet går i täten eftersom de tidigare har varit en aktiv del i uppbyggandet av vården i vårt län. Utveckling är att komma med något nytt – inte att gå tillbaka till gamla utmönstrade modeller. Vänsterpartiet vill bygga vidare på en god grund – tyvärr vill borgerligheten med Centerpartiet i spetsen riva ner.

 Inga Jonasson,  

Gruppledare, Vänsterpartiets Landstingsgrupp

 

 

Kopiera länk