Vänsterpartiet och Socialdemokraterna lade många gemensamma yrkanden till Budget 2010!

Rapport från Landstingsfullmäktige, November 2009.

På årets Budgetmöte var Vänsterpartiet representerat av Marianne Ericsson, Inga Jonasson, Svante Olsson och Suzanne Schöblom. Dagarnas stora begivenhet var givetvis ärendet om Budget för 2010 med Flerårsplan 2011-12. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hade många gemensamma yrkanden denna gång. Det gällde bl a sänkningen av avgifter i öppenvård, satsning på kognitiva hjälpmedel och skarpare skrivningar om folkhälsa. Våra båda partier var också kritiska till de prestationsersättningar i vården som borgarna infört. Vänsterpartiet hade också egna yrkanden. Vi var det enda parti som helt avvisade ytterligare besparingar inom städverksamheterna. Vänsterpartiet yrkade också på en översyn av alla avgifter i vården i syfte att ta fram ett samlat högkostnadskydd. Som det nu är drabbas de sjuka av allt högre avgifter och trots att det finns högkostnadsskydd blir effekterna mycket kännbara. Det är i dagsläget olika högkostnadsskydd inom sjukvård, läkemedel, sjukresor och behandlingshjälpmedel. Det blir stora kostnader sammantaget.

Vi föreslog också att en kultursamordnare skall anställas för att utveckla arbetet med kultur i vården och vi avsatte medel till att starta ett försök med jourkurator på akutmottagningen, Ryhov. Likaså satsar vi på ett försök med nolltaxa i kollektivtrafiken. Efter en dag av debatt följde voteringar och beslut. Kort kan sägas att samtliga förslag från oppositionen avslogs. Det är inte precis en "lyssnande" majoritet i Landstinget! Den som vill ha tillgång till alla Vänsterpartiets yrkanden och skrivningar angående Budget och Flerårsplan kan höra av sig till Inga Jonasson, [email protected]

Två interpellationer var inlämnade från Vänsterpartiet.

Svante Olson frågande om hur landstingsledningen tänker sig att lösa tandläkarsituationen i Rydaholm.

Inga Jonasson tog upp frågan om sprututbytesprogram igen. Nu när Socialstyrelsen, Smittskydds- och Folkhälsoinstitutet uppmanar landstingen att införa detta borde det väl vara dags för Landstinget i Jönköpings län att ompröva sitt tidigare negativa beslut?! Men tyvärr var så inte fallet – att även EU, WHO, Världsbanken  och Röda korset uppmanar till denna hälsoåtgärd är inte nog för majoriteten i jönköpings län…

Inga Jonasson