Landsting

Vänsterpartiets förslag till Budget och Flerårsplan.

Vänsterpartiet satsar på vård, rehabilitering, kultur och miljö!

  

Vänsterpartiets Landstingsgrupp

Jönköpings län

 

 

 

Välkomna till pressträff!

 

 

Idag, måndag den 16/11, presenterar

Vänsterpartiets Landstingsgrupp våra förslag till

Landstingets Budget 2010 med Flerårsplan 2011-2012.

 

Vi satsar på:

*sänkta avgifter

*kognitiva hjälpmedel

*resurser till bättre folkhälsa och rehabilitering

*tillgänglig och säker vård

*satsning på städ- och serviceverksamheter

*jourkurator/kurator i beredskap på akuten, Ryhov

*kultur i vården

*försök med noll-taxa i kollektivtrafiken

 

Kopiera länk