Landstinget i Jönköpings län måste vara pådrivande för att få till stånd ett nationellt hyrläkarstopp!

  

 

                                       Dags att införa hyrläkarstopp! 

 

Vänsterpartiet har under årtionde bekämpat hyrläkarsystemet.

Under åren har vi fått allt större gehör för våra argument. Hyrläkarna är för landstingen dyra, splittrande, kontinuitets bristande och nu konstaterat farliga av säkerheten för patienterna.

Utöver Socialstyrelsen instämmer nu även Folkpartiet i vår syn om systemets orimlighet.

Efter 2003, när det i samförstånd mellan Landstingen och Landstingsförbundet skapades ett hyrläkarstopp, var det under några år även i vårt landsting långtgående restriktioner på användandet av hyrläkare.

Hyrläkare kallas även stafettläkare, och det är i sanningens namn "en sjuk stafett" som idag drar över Sverige.

I vårt landsting har under ett år hyrläkar kostnaderna ökat med 52%, kostnaden är idag uppe i 44 miljoner kronor. Dessa pengar kan användas på betydligt bättre sätt. 44 miljoner är mycket pengar, men det handlar inte bara om dessa miljoner. Det finns flera och än mer negativa och allvarliga följder av hyrläkarsystemet.

Teamarbetet som vi under många år medvetet har byggt upp urholkas, arbetsmiljön och solidariteten på vårdcentraler och andra enheter sätts ur spel.

Hyrläkarna är inte kostnads effektiva, dom skriver ut mer fler remisser, fler mediciner, gör fler provtagningar och sjukskriver fler än landstingets egna läkare.

Varför det finns så många hyrläkare i läkarbristens Sverige, beror till stor del på att det är vår offentliga sektors egna läkare som arbetar extra på de förmånliga avtal som fack och arbetsgivare förhandlat fram, för att läkarna skall få vila och återhämtning. (I vilka andra arbetsområden kan sådant få ske?)

Men det mest oroande i systemet är bristen på kontinuitet! Runt patienter finns behov av att träffa samma läkare/vårdpersonal, för att kunna ge en god och säker vård. Till exempel, att över tid följa upp effekterna av den behandling som givits. Barn, äldre, kroniskt och psykiskt sjuka har mest behov av denna kontinuitet.

 Socialstyrelsen konstaterar vid en genomgång av samtliga Lex Maria fall 2008-2009, att på mindre än 18 månader har systemet med hyrläkare resulterat i att 27 patienter avlidet och minst lika många skadats.

Hyrläkarsystemet och utbildningsbristen på läkare sätter fruktansvärda spår.

Låt oss en gång för alla, lära av misstagen. Hyrläkarsystemet hör inte hemma i Hälso och sjukvården. Inför hyrläkarstopp, nu!

                                                                                       Per-Olof Bladh

                                                                                       Landstingsledamot.

                                                                                       Vänsterpartiet.