Landsting

Jobb till människor med funktionsnedsättning!

Landstinget har möjlighet att bli ett föredöme när det gäller att erbjuda anställningar till människor med någon funktionsnedsättning.

  Fler jobb till personer med funktionsnedsättning!

Det finns väldigt många människor i vårt samhälle som inte får vara med i samhällsarbetet och vars kompetens inte utnyttjas, istället skuffas de undan med en lite nedlåtande attityd.

Vi tänker på alla de tusentals människor som har en funktionsnedsättning av något slag. Men att ha en funktionsnedsättning behöver ju inte alls innebära att man inte kan yrkesarbeta!

Ohälsan är betydligt högre hos personer med någon funktionsnedsättning än hos befolkningen i övrigt. Det har bland annat att göra med utanförskapet, att stå utanför arbetsgemenskapen och dessutom oron för ekonomin. Den ekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning är ofta bekymmersam. Många är beroende av ekonomiskt bistånd och har dessutom ofta betydande merkostnader för exempelvis olika vård och omsorgsinsatser.

Vi vet alla att ett meningsfullt arbete påverkar hälsan positivt. Därför tycker vi i Vänsterpartiet att Landstinget i Jönköpings län borde bli en föregångare när det gäller att anställa personer med funktionsnedsättning. Landstinget är en stor offentlig arbetsgivare och har stora möjligheter att visa handlingskraft i denna fråga.

Genom att utnyttja den kompetens och de resurser som personer med funktionsnedsättning besitter så förbättrar man dessutom deras hälsa.

Här finns jättemycket att göra. Landstinget kan skapa bättre arbetsmiljöer. Med all ny teknik är det lättare att göra arbetsplatsanpassningar. Det är bra både för dem som redan jobbar inom Landstinget och för alla dem som skulle kunna börja jobba om de fick en chans.

Per-Olof Bladh, Marianne Ericsson, Inga Jonasson,

Svante Olson, Suzanne Schöblom

Landstingsledamöter för Vänsterpartiet

 

 

Kopiera länk