Vänsterpartiet vill att äldrevården förbättras.

Det krävs förbättringar i vården av de multisjuka äldre som blir allt fler. Det krävs större kunskap och kompetens om äldres psykiska hälsa och om vilka beeffekter olika läkemedel ger upphov till hos äldre människor.

Anhöriga får allt tyngre ansvar för omsorg och stöd till äldre.

Livslängden ökar. Vi blir allt äldre. Och allt fler äldre bor kvar hemma. Många lever aktiva liv långt upp i åren. Men det är också många äldre som behöver alltmer omfattande vård och omsorg i hemmet. Samtidigt har platserna inom slutenvården och i de kommunala äldreboendena minskat och alla förstår att då kan läget snabbt bli alarmerande. Primärvård och hemsjukvård ställs inför svåra utmaningar. Vi står mitt uppe i ett systemskifte. Ansvarsbördan läggs över på anhöriga. Framför allt kvinnor tvingas stå för merparten av stödet och omsorgen istället för att vara ett komplement till utbildad personal.

I vården och i särskilda boenden har äldre personer ofta en uppsjö av olika slags läkemedel, ofta lugnande och sömngivande preparat. Läkemedelsanvändningen är skrämmande hög. Äldre personer får i genomsnitt 12 läkemedel om dagen. Det förekommer att personer har 25 läkemedel! Varje dag. Läkemedelsförgiftning är en vanlig orsak till inläggning för äldre på våra sjukhus. Det som istället krävs är mer personal som kan ägna sig åt de gamla följa med på promenader och erbjuda andra aktiviteter.

Att något är fel visar även den ökande psykiska ohälsan bland äldre. 15 procent av alla personer över 75 år lider idag  psykisk ohälsa. Risken för en depression är fyra gånger större för personer som är över 65 år. Detta är ohållbart. Vi i Vänsterpartiet menar att landstinget måste bli bättre på att upptäcka åt åtgärda psykisk ohälsa bland äldre patienter. Som läget är i dag riskerar psykiska problem hos äldre att hamna i bakgrunden.

Vi vill se äldrepsykiatriska team med specialistkompetens och med tillgång till särskilda vårdplatser för äldre.

Vi vill också se en bättre samordning mellan kommunernas och landstingets insatser. Det är verkligen i högsta grad nödvändigt när kommuner har infört kundval i hemtjänsten och landstinget inför vårdval vilket innebär att fler är involverade i vården och omsorgen av de äldre.

De äldre med de största vårdbehoven måste prioriteras!

Per-Olof Bladh, Marianne Ericsson, Inga Jonasson, Svante Olson, Suzanne Schöblom,

Landstingsledamöter, Vänsterpartiet

2 reaktion på “Vänsterpartiet vill att äldrevården förbättras.

 1. Hej!
  Jag, som röstat på v i många landstingsval, undrar om ni kan förklara för mig varför många landsting – mitt landsting Jönköpings län – inte följer TLVs (tandsvårds och läkemedelsverket) beslut att bältrosvaccinet Zostavac skall få ingå i högkostnadsskyddet fram till 1 nov 2014.
  Eftersom det rör oss 55+ så börjar jag fundera på om det handlar om åldersdiskriminering.
  Statistik säger att 1 av 4 äldre någon gång drabbas av den väldigt smärtsamma nervsjukdomen bältros. Det finns inga mediciner mot nervsmärta.
  Jag fick reda på att det fanns ett vaccin förra sommaren och sedan dess har det ideligen omprövats. Vad är det för skumt med detta?
  Hälsningar
  Margot Sandahl, Eksjö

 2. Hej Margot!
  Får verkligen ursäkta det sena svaret. Kontakta Mikael Ekvall som är vår nya gruppledare i Landstinget/Regionen: [email protected]
  Han kan säkert svara på denna fråga eller ta reda på hur det hänger ihop.
  Mvh
  Mats Valsten, Distriktsordförande V

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.